—  INZICHT & INSPIRATIE, RUST & BEWEGING

Therapie voor Volwassenen

Categorie
Therapie
Over dit project

Lichaamsgerichte therapie voor volwassenen

 

Lichaamsgerichte therapie voor volwassenen is een non-verbale vorm van psychotherapie die mensen ondersteuning geeft om weer in balans te komen. Het lichaam is hierbij het uitgangspunt.

 

Bewust ervaren van je lichaam is het uitgangspunt van deze therapie. Van daaruit, vanuit je lichaam, ga je leren spanningen te lokaliseren, gevoelens en emoties te uiten en te erkennen, en je aanwezigheid te doorvoelen.

 

Uiten van gevoelens wordt veel onderdrukt. Oorzaken die deze gevoelens onderdrukken, zoals angst, komen tijdens de therapie naar boven. Je krijgt inzicht in je positieve kwaliteiten. Ook wordt je geconfronteerd met de weerstand om te veranderen; je leert die te ontdekken en te begrijpen.

 

Vaak zijn we als mens bang om te verliezen waarmee we vertrouwd zijn. Zelfs al zijn het negatieve ervaringen. Daardoor houden we veilig vast aan de vaste patronen die ons belemmeren. Er ontstaan energieblokkades die zich in de vorm van tijdelijke of chronische spierspanningen vastzetten in het lichaam. Een vorm van fysieke afweer tegen emotionele pijn.
Dit ‘lichaamspantser’ zorgt ervoor dat we gevoelens minder toelaten en ervaren. Dit heeft ook weerslag op de organen, het zenuwstelsel, de ademhaling en de energiehuishouding. In je houding, beweging en ademhaling is dit waarneembaar.

 

Therapie

Door deze therapie krijg je de kans om jezelf op een andere manier te ervaren. Je wordt je bewust van een stevige ondergrond die nodig is om jezelf gewaar te zijn. Alleen als je echt in je lichaam woont, kun je met je genezende reis beginnen en kan je lichaamspantser afgebroken worden. Je leert op welke manier je via de zintuigen waarneemt en hoe je dit kunt beïnvloeden.
Je gaat onderkennen wanneer je je lichaam negeert, ontkent of misbruikt. Je gaat op zoek naar het ritme van bewegen en ademhalen dat oorspronkelijk bij je past. Daarbij ontdek je waar je spanningen vasthoudt en in welke situaties. We doen oefeningen waarbij je deze spanningen los kan laten zodat er meer ruimte ontstaat.

 

Ruimte geeft vrijheid en de mogelijkheid tot vernieuwing en creativiteit.

 

Hoe

Om via het lichaam te werken, gebruiken we verschillende vormen, zoals: lichaamsoefeningen, dans, stemgebruik, visualisaties, meditatie, werken met symbolen, gesprek en stilte.
Deze onderdelen wisselen elkaar af en vullen elkaar aan. We werken zowel binnen als buiten, in de natuur. Door deze afwisseling krijg je de mogelijkheid om meer naar binnen te keren en contact te krijgen met de verschillende bewustzijnslagen. Je gaat je openstellen voor de bewegingsimpulsen die zich spontaan vanuit het innerlijk aandienen. Zo kunnen verdrongen emoties en gevoelens in symbolische vorm – in beweging en visuele beelden – in het bewustzijn komen.

 

Deze vorm van therapie ondersteunt je om je innerlijke kracht te voelen en helpt je om moed te verzamelen om te leren omgaan met je eigen situatie.

 

 

Voor wie

Lichaamsgerichte therapie is vooral geschikt voor mensen die moeilijk in contact komen met hun gevoelens of juist angstig zijn om overspoeld te worden door gevoelens. Ook voor mensen die onder begeleiding de kwaliteit van leven en/of werken willen verbeteren.

 

Voorbeelden van problemen waarbij lichaamsgerichte therapie helpt, zijn: burn-out, overspannenheid, slapeloosheid, eetstoornissen, depressie, hoofdpijn, en andere lichamelijke klachten. relatieproblemen agressie, jaloezie. Voor mensen met traumatische ervaringen, zoals incest, verkrachting, geweldpleging.

 

We werken in overleg, samen met psycholoog/psychiater/homeopaat/huisarts etc.

 

KOSTEN

Per sessie individueel € 70.00
Met twee personen € 85.00

 

Contactpersonen:

Bibi van Rijn
tel: 06 49903759
email: bibivanrijn@gmail.com