—  INZICHT & INSPIRATIE, RUST & BEWEGING

Therapie voor Kinderen

Categorie
Therapie
Over dit project

Psychomotorische therapie voor kinderen

 

Psychomotorische therapie is een non-verbale vorm van therapie voor kinderen die ondersteuning nodig hebben om weer in balans te komen.

Uitgangspunt is het lichaam van het kind. Als een kind contact heeft met zijn lichaam, kan het van daaruit beter contact krijgen met de innerlijke wereld. Dit geeft een basis om de buitenwereld beter te begrijpen en om zich adequaat te leren uiten. Bij Tate werken we met een combinatie van meerdere therapievormen, waaronder dans- en speltherapie en motorische remedial teaching.

 

Wanneer

Meestal signaleren ouders/verzorgers of school dat er problemen zijn bij het kind. Ook kan uw kind worden door verwezen door de huisarts, homeopaat, jeugdzorg,  psycholoog, kinderpsychiater etc. Indien wenselijk werken we samen met deze disciplines. Welke signalen?

 

Bij psychosomatische klachten, zoals: hoofdpijn, buikpijn, gespannen bewegen, vaak ziek zijn, slapeloosheid, veel blessures; Gedragsproblemen, zoals: aandachtstoornissen  ADHD, ADD, autisme of aan autisme aanverwante stoornissen,  bij hoogbegaafdheid. Extreme gevoelens, zoals: minderwaardigheidsgevoelens, hooggevoeligheid, bindingsangst, hoog ontwikkelde paranormale gevoelens;
Bij leerproblemen, zoals: perfectionisme, schrijfproblemen, hoogbegaafdheid, slechte beeldvorming, niet ontwikkelde fantasie, weinig structuur, faalangst, concentratie stoornis, dyslexie etc;
Sociale problemen, zoals: kinderen die geen contact durven maken, of ongecontroleerd contact maken, of dit alleen met bekenden of bepaalde leeftijdsgroep aandurven.

 

Waar heeft deze therapie invloed op?

Als een kind bepaalde gebeurtenissen in zijn leven negatief ervaart, kan de uitdrukking van zijn gevoelens geblokkeerd raken. Hierdoor kan het kind zich steeds minder verbinden met de omgeving en komt zo in een isolement terecht. Dit kan zich uiten in extreem druk gedrag, of juist door terughoudend gedrag

 

Doordat het kind anders waarneemt dan gangbaar is in de omgeving, wordt het minder bevestigd in zijn of haar gevoelens. In de lichaamsgerichte therapie krijgt het kind de kans zich open te stellen voor de bewegingsimpulsen die zich spontaan aandienen. De gevoelens en emoties die hierbij vrij komen, mogen er zijn. Dit geeft ontlading, maakt bewust en geeft ruimte om te kunnen zijn wie je bent. En inzicht dat ieder uniek is.

 

Hoe gaan we te werk?

We starten met een psychomotorisch onderzoek waarbij ouder en kind aanwezig zijn. We onderzoeken de psychische, motorische en sensorische ontwikkeling van het kind op een speelse en open wijze. Ook de relaties binnen het gezin betrekken we erbij.

 

Daaruit komt een advies of Tate iets voor uw kind kan betekenen en of er nog meerdere invalshoeken nodig zijn. Zoals thuisbegeleiding, homeopaat, ondersteuning op school, psycholoog etc. De lengte van het therapeutisch proces is flexibel en in overleg tussen therapeut en ouder.

 

We starten met individuele sessies waarin meestal de ouder/verzorger participeert. Thuis gaat u verder met de ondersteuning van uw kind vanuit speelse opdrachten en aandachtspunten. Indien wenselijk wordt de therapie in een groepje voortgezet. Opgedane ervaring wordt dan verder uitgewerkt in contact met andere kinderen. Kinderen ervaren het in de meeste gevallen als een fijn speeluurtje.

 

Voorbeelden van oefeningen

Door stevig te staan en de ruimte ervaren die je inneemt.
Door de basisbewegingen spelenderwijs te oefenen. Zoals kruipen, rollen, lopen, huppellen, galop, springen, symmetrische en asymmetrische bewegingen,  isolatiebewegingen en ook door het niet- bewegen te laten ervaren.

 

Door invloed te leren uitoefenen op de manier waarop je waarneemt.
Door een eigen ritme te zoeken en vast te houden (geeft structuur).
Door te gaan voelen en vat te krijgen op het aanspannen (robot) en ontspannen (slappe pop).
Door het verschil te ervaren tussen hard en zacht, zwaar en licht bewegen.
Door de ademhaling spelenderwijs te kunnen richten.
Door concentratie oefeningen.
Door ervaringsgerichte opdrachten. Gaan dansen over de concrete leefwereld door deze letterlijk aan den lijve te ervaren. Bijvoorbeeld cyclische processen.
Door fantasie-dansen bijvoorbeeld in een zeepbel door de wind meegenomen worden naar …
Door emoties via lichaamstaal bewust aan de ander te laten zien en te reageren op elkaar.
Door lichamelijk contact met elkaar.
Door je via dansen uit te leven en te ontladen.
Door bewegen te koppelen aan stemgebruik.
Door ervaringen uit te wisselen met woorden.
Filosoferen over levensvragen.

 

 

Kosten

Psychomotorische test en intake gesprek € 120.00
Individuele sessies 45 minuten € 55.00
Individuele sessies 1 uur € 70.00
Groepssessie € 30.00 p.p.
Alle prijzen zijn exclusief 21% btw.

 

Contactpersonen:

Bibi van Rijn
tel: 06 49903759
email: bibivanrijn@gmail.com